سامانه های اطلاعاتی در حال به روز رسانی و بهینه سازی می باشد